Zasady i Warunki

Zasady i Warunki


Warunki i zasady (zwane dalej „Zasadami”) ustalają jak użytkownicy (zwanych dalej ‘Klientami”) korzystają ze strony pl.elemis.com (‘zwanej dalej ‘stroną’) oraz określają stosunek Klientów do The Hut.com Limited 05016010(działająca pod nazwą pl.elemis.com) z siedzibą główną na 5 piętrze, Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M903DQ;

(do niej odnoszą się dalsze części umowy zaimki ‘my’, ‘nasz’, ‘nas’ itd.). Prosimy zapoznać się z nimi dokładnie, ponieważ mają one wpływ na prawa i obowiązki Klienta w świetle przepisów. Jeśli nie wyrażasz zgody na poniższe Zasady nie wchodź na naszą stronę ani z niej nie korzystaj. Powinieneś rozumieć, że złożenie zamówienia na nasze produkty bądź usługi jest równoznaczne w wyrażeniem zgody na poniższe Zasady. Zalecamy wydrukować kopię tych zasad, aby móc w razie potrzeby do nich zajrzeć.

Prosimy o kontakt z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących poniższych zasad.


1. Umowa

Korzystając ze strony akceptujesz Zasady obowiązujące na tej stronie i upoważniasz nas do przesyłania informacji (w tym informacji zaktualizowanych) w celu uzyskania informacji od stron trzecich, w tym – lecz nie wyłącznie – numeru Twojej karty kredytowej lub debetowej w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, w celu uwierzytelnienia karty, w celu uzyskania wstępnej autoryzacji karty kredytowej oraz autoryzacji pojedynczych transakcji.


2. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do:

aktualizacji tych Zasad w stosownym czasie. O jakichkolwiek zmianach w poniższych Zasadach Klient zostanie poinformowany poprzez odpowiednie ogłoszenie na naszej stronie. Zapoznanie się z tym zmianami jest obowiązkiem Klienta. Zmiany będą dotyczyły użycia strony po opublikowaniu odpowiedniego ogłoszenia. Jeżeli Klient nie zgadza się na nowe warunki, nie powinien korzystać ze strony. Jeżeli Klient będzie korzystał ze strony po dacie, po której zmiany wchodzą w życie, to korzystanie ze strony jest rozumiane jako zgoda na nowe Zasady;

modyfikacji i wycofania, czasowego lub na stałe tej strony oraz zawartych na niej treści lub ich części bez uprzedniego zawiadomienia; niniejszym Klient potwierdza, że nie ponosimy względem niego żadnej odpowiedzialności za zmiany lub wycofanie strony lub jej treści;

do unieważnienia w każdym momencie wszelkich kodów identyfikacji klienta lub haseł, jakie zostały dostarczone, czy to wybranych przez Klienta czy też przydzielonych przez nas, jeżeli w naszej ocenie Klient przekroczył jakiegokolwiek postanowienie zawarte w tych Zasadach.


3. Rejestracja

Korzystając z tej strony Klient potwierdza, że:

ma prawną zdolność do zawierania wiążących umów;

ma ukończone co najmniej 18 lat;

dane osobowe, o podanie których wystąpimy przy rejestracji, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne we wszystkich aspektach;

nie podszywa się pod żadną inną osobę ani podmiot.

O jakichkolwiek zmianach w swoich danych osobowych Klient poinformuje nas natychmiast emailem lub telefonicznie kontaktując się z obsługą klienta pod numerem telefonu:

Tel: 0845 094 9889


4. Zasady prywatności

Wszelkie dane osobowe Klienta będziemy traktujemy jako poufne i będziemy ich używać tylko w zgodzie z naszymi Zasadami prywatności. Będziemy również przetwarzać informacje o Kliencie zgodnie z naszymi Zasadami prywatności. Korzystając z naszej strony Klient zgadza się na takie przetwarzanie i potwierdza prawidłowość podanych przez siebie informacji.

Przy dokonywaniu zakupów na stronie poprosimy Klienta o podanie danych osobowych takich jak imię, adres email, adres rozliczeniowy, adres dostawy, dane karty kredytowej lub inne dane dotyczące płatności w celu identyfikacji. Potwierdzamy, że te informacje będziemy przechowywać zgodnie z warunkami naszej rejestracji w brytyjskim urzędzie do spraw Ochrony Danych Osobowych(Data Commissioner's Office).


5. Ochrona bezpieczeństwa Klienta


By zagwarantować, że karta kredytowa, debetowa lub obciążeniowa Klienta nie zostanie użyta bez jego zgody, prawdziwość jego nazwiska, adresu oraz pozostałych danych osobowych podanych przez niego przy składaniu zamówienia zostanie zweryfikowana przy użyciu odpowiednich baz danych znajdujących się pod kontrolą stron trzecich.

Bardzo poważnie podchodzimy do ryzyka oszustw w Internecie. Świadomi wzrastającej liczby oszustw popełnianych przy użyciu kart kredytowych podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić, że wszystkie zamówienia są szczegółowo sprawdzane przy użyciu już dostarczonej informacji. Jest możliwe, że skontaktujemy się z Klientem w celu przeprowadzenia dodatkowej kontroli bezpieczeństwa i poprosimy w tym celu o jego pomoc. Nie tolerujemy nielegalnych transakcji. O wszystkich transakcjach tego typu poinformujemy odpowiednie organy.

Akceptując te Zasady Klient zgadza się na przeprowadzenie takowych kontroli. W trakcie przeprowadzania tego typu kontroli dostarczone dane osobowe mogą zostać przekazane do zarejestrowanego biura informacji kredytowej, która może zachować takie informacje. Klient Może być pewien, że taka kontrola ma miejsce jedynie w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz że nie jest sprawdzana jego historia kredytowa i że nie jest poddawany ocenie wiarygodności kredytowej. Wszystkie podane przez Klienta informacje będą traktowane jako poufne i przy przestrzeganiu Data Protection Act (brytyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych) z 1998 r.


6. Zgodność

Ze strony można korzystać tylko w celach zgodnych z prawem i tylko w sposób zgodny z prawem. Niniejszym Klient wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich praw właściwych, statutów i przepisów odnoszących się do strony i jej użycia. Zgadza się, aby:

NIE kopiować, ani nie przesyłać za pośrednictwem strony żadnych wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych, ani czegokolwiek innego, co ma na celu zakłócanie lub przerywanie normalnego funkcjonowania jakiegokolwiek komputera, bądź ingerencję w jego funkcjonowanie;

NIE kopiować, ani nie przesyłać za pomocą strony żadnych treści o charakterze zniesławiającym, obraźliwym lub wulgarnym;

NIE podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do naszej strony lub serwera, na którym jest umieszczona, ani komputera lub bazy danych podłączonych do strony.

NIE przeprowadzać na naszą stronę ataków „DoS” ani „DDoS”.

Naruszenie powyższych przepisów jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa kryminalnego w świetle Computer Misuse Act (brytyjskiej ustawy o przestępstwach informatycznych) z 1990 r. O jakimkolwiek wykroczeniu tego typu poinformujemy odpowiednie organy, z którymi będziemy współpracować poprzez ujawnienie tym organom tożsamości Klienta. Popełnienie takiego wykroczenia skutkuje utratą prawa do korzystania z naszej strony internetowej ze skutkiem natychmiastowym.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez atak typu DDoS, wirusy ani inny szkodliwy pod względem technologicznym materiał, który w wyniku korzystania z naszej strony lub ściągania treści zamieszczonych na niej lub na stronach, do których nasza strona zawiera linki, zainfekuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inny materiał stanowiący własność Klienta.


7. Indemnizacja

Zgadzasz się na pełne wynagrodzenie strat sumą, uzasadnioną oraz uzgodnioną z nami i naszym biurem, pracownikami i dostarczycielami, w sposób bezpieczny i natychmiastowy, od i przeciw wszystkim szkodom, kosztom i wydatkom, włączając rozsądne opłaty legalne, pochodzące z jakiekolwiek pogwałceń tych zasad przez Ciebie lub innych należności pochodzących z niewłaściwego korzystania z tej strony lub innej osoby używającej Twoich danych.


8. Linki kontrolowane przez strony trzecie

Dla wygody naszych klientów strona może zawierać linki do stron lub treści, nad którymi nie mamy kontroli. Pragniemy poinformować, że nie ponosimy odpowiedzialności za te strony, ani za zawarte na nich treści; nie sprawdzamy ich ani nie aprobujemy ich zawartości. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności ani zawartości, ani za żadne szkody, straty lub przestępstwa, które wynikły bądź mogły wyniknąć w związku z reklamami, treściami, produktami, materiałami lub usługami umieszczonymi w zewnętrznych zasobach lub stronach, ani za żadne szkody, straty lub przestępstwa, które wynikły bądź mogły wyniknąć w wyniku korzystania z takowych reklam, treści, produktów, materiałów lub usług lub w wyniku polegania na nich.


9. Zamówienia

Wszystkie zamówienia są zależne od przyjęcia i dostępności. Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny Klient zostanie powiadomiony e-mailem (lub w inny sposób, jeżeli nie podano adresu email) i będzie mógł zdecydować, czy zaczeka, aż towar będzie na stanie, czy też zrezygnować z zamówienia.

Każde złożone przez Klienta zamówienie będzie przez nas traktowane jako oferta kupna naszych towarów lub usług. Mamy prawo odrzucić taką ofertę w każdym momencie. Klient przyjmuje do wiadomości, że ewentualne wysłane automatycznie potwierdzenie zamówienia nie jest równoznaczne z naszym przyjęciem jego oferty zakupu towarów lub usług reklamowanych na naszej stronie. Zawarcie umowy między Klientem a nami będzie miało miejsce w momencie, gdy (i) obciążymy kartę kredytową, debetową lub konto PayPal należące do niego lub (i) wyślemy do Klienta towary lub rozpoczniemy realizację usługi, w zależności od tego, które z tych zdarzeń następuje później, w tym czasie Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem, że umowa została zawarta ('Dispatch Confirmation'). Umowa będzie się odnosiła jedynie do towarów lub usług, których nadanie potwierdziliśmy. Nie jesteśmy zobowiązani do wysłania żadnych innych towarów bądź żadnych innych usług, które mogły być częścią zamówienia, aż do momentu, w którym wysyłka bądź realizacja takich usług zostanie potwierdzona w oddzielnym potwierdzeniu wysłania (Dispatch Confirmation).

O ile jest to w naszej mocy zachowamy należytą staranność w celu zabezpieczenia szczegółów dotyczących zamówienia Klienta i płatności. Jednak jeżeli z naszej strony nie doszło do rażącego zaniedbania, to nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w sytuacji, w której strony trzecie uzyskają niepowołany dostęp do danych, jakie Klient podał wchodząc na stronę lub dokonując na niej zamówienia.

Produkty sprzedawane na stronie nie są przeznaczone do ponownej sprzedaży lub dystrybucji. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zamówień i/lub zawieszenia konta jeżeli podejrzewamy, że produkty są zamawiane z naruszeniem tego postanowienia.

Klient ponosi odpowiedzialność za produkty od momentu ich dostarczenia pod podany adres przy składaniu zamówienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy podano nieprawidłowy adres dostawy lub jeżeli nie odebrano towaru z podanego miejsca dostawy. Niezależnie od tego, że ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Ciebie dopiero po ich dostarczeniu na adres dostawy, własność produktów przechodzi na Ciebie później z: (a) wysyłanych przez nas produktów; oraz (b) otrzymania przez nas płatności z tego tytułu.


10. Prawo do unieważnienia

Zwracamy uwagę, że kiedy Klient dokonał zakupu towarów lub usług jako konsument (tj. dla użytku prywatnego, a nie do zastosowań komercyjnych) ma prawo unieważnić każdą zawartą z nami umowę w ciągu 14 dni od daty otrzymania towarów lub usług.

Jeżeli Klient chce unieważnić umowę w ciągu 7 dni, wówczas:

musi powiadomić nas o tym kontaktując się z nami lub pisząc pod adres The Hut.com Limited (trading as Myprotein), Meridian House, Gadbrook Way, Gadbrook Park, Rudheath, Northwich, Cheshire, UK, CW9 7RA;

musi zachować towary lub usługi i zapewnić, że ich stan pozostanie niezmieniony w porównaniu do momentu, w którym zostały one dostarczone, aż do chwili, w której zostaną przez nas odebrane lub dostarczone nam przez Klienta;

powiadomimy Klienta o terminie odbioru towarów lub usług. Towary i usługi zostaną odebrane przez nas w ciągu 28 dni od daty otrzymania powiadomienia o unieważnieniu zamówienia. Klient Zostanie obciążony kosztami zwrotu towarów i usług. Koszty te potrącimy z kwoty, jaką jesteśmy winni Klientowi. Klient może także zwrócić nam towary lub usługi kontaktując się z obsługą klienta pod numerem 0044 0845 094 9889 (w godzinach od 9 do 19 od poniedziałku do czwartku oraz od 10 do 18 w piątek), która udzieli potrzebnych informacji; w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o unieważnieniu zamówienia zwrócimy wszelkie zapłacone nam środki. Jeżeli Klient dokona zwrotu towarów z jakiejkolwiek innej przyczyny (na przykład w sytuacji, w której sądzi, że towar jest wadliwy), dokonamy oględzin zwróconego towaru i zależności od stopnia stwierdzonych uszkodzeń dokonamy naprawy lub zamiany towaru, albo zwrócimy mu pełną cenę towaru (łącznie z odpowiednimi opłatami za dostawę i innymi kosztami, jakie poniósł zwracając nam towar, w rozsądnej wysokości). Prosimy postępować według naszych procedur przyjmowania zwrotów i skontaktować się z nami, przez telefon lub email. Prosimy o jak najszybszy kontakt, najlepiej w ciągu trzech dni od otrzymania towaru. Jeżeli stwierdzimy, że zwrócony towar nie jest wadliwy, wówczas Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki.

Szczegóły ustawowego prawa Klienta do odstąpienia wraz ze wskazówkami dotyczącymi skorzystania z niego, opisano w potwierdzeniu wysłania (Dispatch Confirmation). To postanowienie nie ma wpływu na pozostałe przewidziane przez ustawę prawa konsumenta.11. Cena i Płatności

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej zawierają VAT (jeśli dotyczy) i są poprawne w momencie wprowadzania informacji do systemu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany cen w dowolnym momencie bez powiadomienia Klienta (z zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia w odniesieniu do których wysłaliśmy Klientowi potwierdzenie nadania). Jeżeli adres dostawy znajduje się w Wielkiej Brytanii, żadne dodatkowe podatki nie będą pobierane. Jeżeli adres dostawy jest poza Wielką Brytanią przesyłki mogą podlegać cłu przewozowemu i podatkowi (VAT), które są pobierane raz przy dostawie do kraju docelowego. Wszelkie takie dodatkowe koszty muszą być ponoszone przez Klienta. Należy pamiętać, (jeśli adres dostawy znajduje się na terenie Unii Europejskiej („UE”), patrz „Obowiązki odprawy celnej dla adresów dostawy w UE”). że polityka celna i praktyki różnią się w zależności od kraju. Zaleca się, aby skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w celach informacyjnych. Płatności można dokonać dowolnym sposobem, za pomocą karty kredytowej lub debetowej lub za pośrednictwem konta PayPal. Płatność zostanie pobrana i usunięta z konta Klienta przed wysłaniem towaru lub świadczenia usługi. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy cena wykazana na stronie transakcji jest złą ceną i zostanie to przez nas odkryte przed przyjęciem zamówienia zgodnie z pkt 9. nie jesteśmy zobowiązani do sprzedaży towarów Klientowi po cenie przedstawionej. Zawsze staramy się i zapewniamy, że ceny towarów wymienionych na naszej stronie internetowej są dokładne, ale czasami mogą wystąpić błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie towarów, które zostały zamówione będziemy informować konsumenta jak najszybciej i damy mu możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia w odpowiedniej cenie lub anulowanie go. W przypadku anulowania zamówienia, gdy zostało ono już opłacone (gdy towar nie został jeszcze wysłany) Klient otrzyma zwrot pełnej sumy. Klient potwierdza, że karta kredytowa, debetowa lub konto PayPal, których używa należą do niego. Wszyscy posiadacze kart kredytowych / debetowych podlegają kontroli poprawności i autoryzacji przez wydawcę karty. Jeżeli wydawca karty płatniczej odmawia lub nie ma możliwości dokonania płatności z jakiegokolwiek powodu nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedoręczenia.

Jeśli płatność kartą nie zostanie pomyślnie przetworzona, zastrzegamy sobie prawo do ponownej próby pobrania płatności w ciągu 48 godzin. W przypadku, gdy płatność nadal się nie powiedzie, powiadomimy Państwa z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem o dalszych próbach pobrania płatności, wysyłając wiadomość na podany przez Państwa adres e-mail. Jeśli nie chcecie Państwo, aby doszło do kolejnej próby pobrania opłaty, należy wcześniej anulować zamówienie. Dajemy możliwość korzystania z kodów rabatowych przez Klienta wyłącznie na warunkach, na których zostały wydane, które między innymi, mogą zawierać terminy odnoszące się do uprawnień do korzystania z nich oraz o maksymalnej wartości zamówienia. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed złożeniem zamówienia, gdyż zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania wszelkich zamówień, które nie spełniają tych warunków, nawet jeśli karta kredytowa lub debetowa Klienta została już obciążona. Jeżeli istnieje jakakolwiek sprzeczność pomiędzy warunkami, na których wydano kody rabatowe, a niniejszymi warunkami, wtedy warunki kodu są rozstrzygające. Kopia warunków kodu rabatowego może zostać pobrana poprzez mailing lub kontakt telefoniczny z naszym przedstawicielem obsługi klienta pod:

Nr tel. (UK) (0044) 0845 094 9889

Obowiązki odprawy celnej dla adresów dostawy w UE


Tylko dla zamówień wysyłanych z Wielkiej Brytanii.


W przypadku dostaw na adresy w UE, ze względów prawnych jesteś importerem towarów i jesteś odpowiedzialny za wszelkie formalności importowe, a także opłaty celne, taryfy lub podatki, które mogą zostać nałożone przez jakikolwiek organ celny. Odebraliśmy jednak od Ciebie te opłaty w ramach Twojego zakupu i wyrażając zgodę na te warunki, niniejszym zezwalasz na upoważnienie naszego wyznaczonego przewoźnika (-ów) do przeprowadzenia w Twoim imieniu wszelkich wymaganych formalności celnych, w tym uiszczenia wszelkich opłat , cła lub podatków do odpowiedniego organu celnego. Wyznaczony przewoźnik dostarczy Ci towar oprócz załatwienia formalności celnych w Twoim imieniu. Formalności celne będą realizowane w kraju, do którego należy Twój adres dostawy, oraz adres używanego przewoźnika. Twoje towary zostaną odprawione do celów celnych w jednym z następujących „krajów odprawy”:


DPD


1. Cypr (adresy na Cyprze)


2. Francja (dla adresów we Francji, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Grecji, Węgrzech, Włoszech, Łotwie, Litwie, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii)


3. Irlandia (adresy w Irlandii)


4. Malta (adresy na Malcie)


5. Hiszpania (adresy w Hiszpanii)


6. Holandia (dla adresów w Holandii, Belgii, Danii, Finlandii, Niemczech, Luksemburgu, Polsce i Szwecji)


Hermes


7. Belgia (adresy w Belgii i Irlandii)


8. W przeciwnym razie w kraju, do którego należy Twój adres.


DHL


9. W kraju, do którego należy Twój adres.


P2P

10. Holandia (wszystkie adresy)


Oznacza to, że zostaną naliczone cła, taryfy lub podatki według stawki obowiązującej w kraju odprawy celnej - zostaną one zapłacone w Twoim imieniu przez wyznaczonego przewoźnika. Lista krajów objętych opłatą może ulec zmianie bez powiadomienia.


Akceptując te warunki, wyrażasz zgodę na upoważnienie przez nas wyznaczonego przewoźnika do działania w Twoim imieniu, jak opisano powyżej, oraz na to, że wyznaczony przewoźnik działa wyłącznie w Twoim imieniu jako Twój bezpośredni przedstawiciel celny.


12. Prawo do zakupu

Aby dokonać zakupu na stronie zgadnie z prawem i zawrzeć umowę na stornie, według prawa w Anglii musisz być: osobą indywidualną, mieć ukończone 18 lat, zarejestrowane swoje prawdziwe imię, adres, numer telefonu, e-mail oraz inne wymagane dane. Przez zainteresowanie do złożenia zamówienia w naszym serwisie zapewniasz nas, że masz ukończone 18 lat i upoważniasz nas do przesyłania informacji (włączając odnowione informacje), aby uzyskać informacje od osób/serwisów trzecich. W tym Twojego numeru karty kredytowej/debetowej lub raportów z Twojej karty, aby poświadczyć Twoje dane osobowe, zweryfikować Twoją kartę, uzyskać początkową autoryzację karty i upoważnić indywidualne transakcje.


13. Własność intelektualna

Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, znakami zastrzeżonymi, prawem do bazy danych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Klient uznaje, że zawarte na stronie treści pozostaną własnością naszą lub naszych koncesjonodawców. Klientowi wolno przechowywać i wyświetlać zawartość strony na ekranie komputera, przechowywać taką zawartość w formie elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze lub innym podłączonym do sieci urządzeniu służącym do przechowywania wiadomości), drukować pojedyncze kopie dla własnego niekomercyjnego użytku, przy zachowaniu w stanie niezmienionym wszystkich zastrzeżeń informujących o prawie autorskim. Powielanie, zmiany, kopiowanie, rozpowszechnianie lub używanie do celów komercyjnych treści powyższej strony w jakikolwiek inny sposób niż podano powyżej jest zabronione.


14. Ograniczenie odpowiedzialności

Dostawa towaru

(a) W zgodzie z zapisem 14(b), jeżeli nie zastosujemy się do poniższych Zasad, poniesiemy odpowiedzialność tylko za straty wyrządzone w wyniku naszego niezastosowania się do zasad (włączając w to umowę, delikt (w tym zaniedbanie), naruszenie wynikających z prawa obowiązków i inne), które są przewidywalną konsekwencją naszego niezastosowania się do Zasad.

(b) żadne postanowienie zawarte w tych Zasadach nie znosi ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:

(i) śmierć lub obrażenia spowodowane przez nasze zaniedbanie;

(ii) oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd;

(iii) jakiekolwiek naruszenia zobowiązań wynikających z rozdziału 12 Sale of Goods Act z 1979 r. (brytyjskiej ustawy o sprzedaży towarów) ani rozdziału 2. Supply of Goods and Services Act z 1982 r. (brytyjskiej ustawy o dostawie towarów i świadczeniu usług);

(iv) wadliwe produkty zgodnie z Consumer Protection Act (brytyjską ustawą o ochronie konsumenta) z 1987 r.;

(v) jakiekolwiek celowe naruszenia tych Zasad, który upoważniają Cię do wypowiedzenia umowy;

(vi) jakiekolwiek inne kwestie, w przypadku których wykluczenie lub próba wykluczenia odpowiedzialności jest bezprawna.

Strona jest dostarczana w formie w jakiej się znajduje oraz w miarę dostępności, bez żadnych oświadczeń, zapewnień, ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do niej i korzystania z niej. Klient uznaje, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani prywatności strony ani podawanych przez niego informacji ani nie ponosimy żadnej związanej z tym odpowiedzialności. Klient ponosi ryzyko związane z korzystaniem z Internetu. Chociaż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić, że treści na naszej stronie są prawdziwe, wiarygodne i wysokiej jakości, to nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeżeli tak nie jest. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy i przeoczenia ani za wyniki uzyskane przy wykorzystaniu tych treści, ani za problemy techniczne, jakie mogą wystąpić przy korzystaniu ze strony. Jeżeli zostaniemy poinformowani o nieścisłościach na naszej stronie postaramy się poprawić błędne informacje tak szybko, jak to w granicach rozsądku możliwe.

W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności związanej z:

niezgodnością naszej strony ze sprzętem, oprogramowaniem lub łączami telekomunikacyjnymi Klienta;

problemami technicznymi, w tym błędami i zakłóceniami na stronie;

niestosownością, nierzetelnością i niesolidnością strony;

tym, że nasza strona nie spełnia oczekiwań Klienta.

Klient Zgada się w pełnym zakresie przewidzianym przez odnośne przepisy, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec niego ani żadnych stron trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie (przy czym obydwa z tych określeń obejmują bez ograniczeń czyste straty finansowe, utratę zysków, straty gospodarcze, utratę przewidywanych oszczędności, zmarnowane wydatki, utratę prywatności i danych) ani nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu odszkodowań specjalnych lub karnych w sytuacjach wynikających z użycia strony lub mających związek z jej użyciem.


15. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakieś zawarte w tych Zasadach postanowienie okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiś przyczyn niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas takie postanowienie zostanie oddzielone od tych Zasad i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych Zasad.


16. Zrzeczenie się

Żadne zrzeczenie się przez nas nie może być interpretowane jako zrzeczenie się uprzedniego lub późniejszego naruszenia jakichkolwiek postanowień.


17. Całość umowy

Niniejsze Zasady stanowią całość podstawy jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy Klientem a nami.18.Wybór prawa i jurysdykcji Niniejsze Zasady są regulowane i rozumiane w zgodzie z prawem Anglii i Walii. Jedynie sądy angielskie są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów.


18. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Zasady są regulowane i rozumiane w zgodzie z prawem Anglii i Walii. Jedynie sądy angielskie są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów.


19. Czekolada i słodycze

Abyś mógł czerpać jak najwięcej radości ze swoich słodyczy zalecamy ich konsumpcje w ciągu 12 tygodnia od ich otrzymania. Wszystkie produkty są indywidualnie datowane, aby zapewnić, że produkty w czasie konsumpcji są najlepsze.

Zawartość orzechów

Klienci powinni być świadomi, że wszystkie nasze słodycze są produkowane i pakowane w środowisku, w którym orzechy mogą być obecne, więc nie możemy zagwarantować, że żaden z produktów nie zawiera orzechów. Prosimy, abyś wziął pod uwagę, że lista składników jest dostarczana przed producentów i jest ona jest szczegółowa jak możliwe, jednakże my nie jesteśmy za nią odpowiedzialni.

Zwroty

Aby zapewnić, że nasi Kliencie dostają najwyższy poziom obsługi i szczęśliwie zaspokajają chęć na słodkie, oferujemy pełną politykę zwrotów. W momencie, kiedy nie jesteś w 100% zadowolony ze słodkości jakie zostały dostarczone, pamiętaj, że następująca procedura zwrotów musi być w pełni spełniona, a jakikolwiek błąd może spowodować, że nie będziemy w stanie wymienić produktu lub zwrócić kosztów produktu. Ważne jest również, że jesteś świadom, że możemy zwrócić koszty lub wymienić produkt, jeśli błąd produktu został spowodowany czynnikami zewnętrznymi. Wliczmy w to szkodę po otrzymaniu produktu, która może być spowodowana przechowywaniem produktów w pomieszczeniach klimatyzowanych (z ekstremalnie wysoką lub niska temperaturą) co może spowodować sklejanie się produktów, ale nie wpłynie to na smak. Dodatkowo podczas gorących letnich miesięcy, podczas transportu produkt może ulec wpływowi temperatury, więc czekolada może wyglądać inaczej niż się spodziewaliśmy, jednakże jej smak pozostanie taki sam.

Jeśli chciałbyś zwrócić produkt z jakiegokolwiek powodu, proszę poinformuj nas w ciągu 48 godzin od momentu jego otrzymania. W celu rozpoczęcia procedury zwrotu, proszę skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta i przekaż nam numer Twojego zamówienia, jakie produkty zwracasz i dlaczego.

Odpowiemy z unikatowym i autoryzowanym numerem zwrotu i adresem, który potrzebujesz, aby zwrócić produkt.

Będziesz musiał bezpiecznie zapakować produkty I załączyć:

Numer Twojego zamówienia

Autoryzowany numer nadany Twojemu zamówieniu

Prośbę o wymianę produktu lub zwrócenie kosztów

Powód, dla którego zwracasz produkt

Zwrócone produkty powinny znajdować się w swoich oryginalnych opakowaniach, w których zostały dostarczone do Ciebie wraz z kopią faktury/rachunku.

Kiedy zwrot zostanie otrzymany, a produkty zostaną sprawdzone, zwrócimy wszystkie koszty. Nie możemy uznać zwrotu, kiedy klient po prostu nie chce produktu z powodu natury produktu; kruchy i łatwo „psujący się „produktu. Wymiana produktu czy zwrot kosztów będzie jedynie zaoferowany w przypadku, kiedy produkt został wyraźne uszkodzony przed jego wysłaniem.


20. Program polecający

Odwołując się do zasad poniżej możesz zyskać ‘kredyt’ przez używanie strony, dzięki odsyłaniu nowych konsumentów do naszej strony poprzez nasz program polecający, który polega na dzieleniu się linkiem polecającym i/lub kodzie polecającym, który Ci dostarczymy. Możesz skorzystać z programu polecającego, tylko jeśli wcześniej dokonałeś zakupu na naszej stronie.

Nowy klient liczy się jako naturalna osoba, która wcześniej nie dokonała zamówienia na naszej stronie (‘odbiorca’). Jeśli odbiorca posiada konto na naszej stronie, ale nie dokonał wcześniej zamówienia wtedy mogą przystąpić oni do programy polecającego tylko za pomocą linki polecającego, nie jest dozwolone przystąpienie przez niego do programu za pomocom kodu.

Jeśli odbiorca kliknął na link polecający, kod, który aplikuje zniżkę zostaje automatycznie zaaplikowany, jeśli zaś używa on kodu, musi on go sam wpisać przy finalizacji zamówienia.

Jakikolwiek kredyt gwarantowany przez program polecający może jedynie być użyty na stronie i żadnej z polecającego i odbiorcy nie jest należny do otrzymania zapłaty żadnego rodzaju w związku z tym kredytem. Kredyt nie jest zamienny na gotówkę i nie może on być przesłany na żadne inne konto na LK.

Otrzymasz odpowiedni kredyt na swoim koncie w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienie przez odbiorcę. Jeśli odbiorca anuluje jego zamówienie z jakiegokolwiek powodu w ciągu 24 godzin od momentu wysłania przesyłki, nie kwalifikujesz się do otrzymania żadnego kredytu. Kredyt otrzymasz w walucie obowiązującej na stronie.

Wszystkie kredyty przyznane z racji programu polecającego są ważne w ciągu 12 miesięcy.

Odbiorca musi złożyć zamówienie o wartości nie mniejszej niż minimalna podana na stronie od czasu do czasu.

Produkty sprzedawane za pomocą subskrypcji nie podlegają programowi polecającemu. Możemy wykluczyć również inne produkty z oferty.

Możemy w dyskrecji, usunąć twój kredyt, jeśli wierzymy lub podejrzewamy, że program polecający jest fałszywy, złudny czy sprzeczny z powyższy zasadami.

Zasady i Warunki

Bony upominkowe i środki

Karty podarunkowe Elemis - kartę podarunkową Elemis można wykorzystać do zakupu dowolnego przedmiotu sprzedawanego przez pl.elemis.com. Nasze warunki wraz z poniższymi zasadami mają zastosowanie do zakupu karty podarunkowej. Kartę podarunkową Elemis możesz wysłać pocztą elektronczną do rodziny i przyjaciół lub wydrukować i przekazać ją im osobiście. To doskonały sposób na podarowanie prezentu, gdy nie wiesz co kupić!

Co to jest Karta Podarunkowa Elemis? - Karta podarunkowa Elemis jest dostępna w nominałach230zł, 350zł, 450zł i 900zł i umożliwia podarowanie prezentu, gdy nie masz pewności co kupić. Karty podarunkowe są wydawane pocztą elektroniczną przy użyciu elektronicznego kodu kuponu, który można następnie wykorzystać w kasie, aby kupić dowolny produkt na pl.elemis.com (link).

Jak zamówić kartę podarunkową? - Możesz dodać kartę podarunkową do koszyka jak każdy inny produkt, wybierając przycisk „Dodaj do koszyka” znajdujący się na karcie „Kup teraz”. Następnie przejdź do kasy, aby sfinalizować zamówienie. Jeśli chcesz kupić więcej niż jedną Kartę Podarunkową, możesz zwiększyć liczbę pozycji na stronie koszyka lub wrócić do odpowiedniej strony produktu i dodać więcej pozycji do koszyka. Możesz także kupić inne produkty w tym samym czasie, w którym składasz zamówienie na Karty Podarunkowe. Karty podarunkowe są wyceniane i wydawane w złotówkach. Kodów rabatowych nie można używać przy zakupie karty podarunkowej.

Jak otrzymam kartę podarunkową? Po przetworzeniu zamówienia i przyjęciu płatności, otrzymasz e-mail z kodem elektronicznej Karty Podarunkowej na adres e-mail, na który zostanie również wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Nie otrzymasz pocztą żadnych zamówionych kart podarunkowych.

Jak przekazać kartę podarunkową odbiorcy? Po otrzymaniu elektronicznego kodu Karty Podarunkowej możesz przesłać dalej wiadomość e-mail do odbiorcy prezentu lub wydrukować kupon i przekazać go osobiście. Karty podarunkowe są ważne przez 12 miesięcy od daty zakupu.

Jestem odbiorcą karty podarunkowej, jak ją zrealizować? - Karty podarunkowe można wykorzystać do zakupu dowolnego produktu na stronie pl.elemis.com (link). Wybierz produkty, które chcesz zamówić i dodaj je do koszyka. Aby użyć swojej karty podarunkowej, wprowadź otrzymany elektroniczny kod kuponu w polu „Kod rabatowy” i kliknij przycisk „Dodaj”. Spowoduje to zastosowanie kuponu do zamówienia. Następnie przejdź do kasy.

Jakie są ograniczenia? - Możesz użyć tylko jednej karty na zamówienie i żadna reszta nie zostanie wydana, jeśli pełna wartość vouchera nie zostanie wykorzystana w zamówieniu. Karty podarunkowe są ważne przez 12 miesięcy od daty zakupu, więc pamiętaj, aby zrealizować kartę podarunkową Elemis na czas. Karty podarunkowe są wyceniane i wydawane w złotówkach. Nie możesz używać swojej Karty Podarunkowej w połączeniu z żadnym innym kodem rabatowym.

Zapłaciłem za zamówienie Kartą Podarunkową. Co się stanie, jeśli zechcę zwrócić zamówienie? - W przypadku zamówień, które podlegają zwrotowi, zwrot zostanie dokonany za pomocą tej samej metody płatności, która została użyta do zapłaty za zamówienie. Dlatego też, jeśli zapłaciłeś lub częściowo zapłaciłeś za zamówienie przy użyciu Karty Podarunkowej Elemis, wszelkie zwroty zostaną wydane na Kartę Podarunkowową o tej samej wartości.

Zgubiłem kartę podarunkową. Co mam zrobić? - Jeśli jesteś odbiorcą karty podarunkowej Elemis, zapytaj kupującego, czy nadal posiada szczegóły kodu Twojej karty podarunkowej. Jeśli nie, poproś kupującego o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem centrum kontaktowego, aby karta podarunkowa mogła zostać ponownie wystawiona.

Możemy ponownie wystawiać tylko karty podarunkowe, które nie zostały zrealizowane. Aby uniknąć wątpliwości, oryginalna karta podarunkowa zostanie dezaktywowana, jeśli wydamy nową. Pierwotna data ważności nadal będzie obowiązywać.

Ryzyko i utrata - Ryzyko zagubienia i prawa do Karty Podarunkowej przechodzą na kupującego po elektronicznym przekazaniu Karty Podarunkowej do kupującego lub wyznaczonego odbiorcy, w zależności od tego, który z tych przypadków ma zastosowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgubienie, kradzież, zniszczenie lub wykorzystanie Karty Podarunkowej bez Twojej zgody.

Oszustwo – zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia kont klientów i podjęcia płatności z alternatywnych form płatności, jeśli nieuczciwie uzyskany Voucher podarunkowy zostanie zrealizowany i / lub wykorzystany do dokonania zakupów na pl.elemis.com.

Czy mogę zwrócić moją kartę podarunkową? - Kart podarunkowych nie można zwrócić, chyba że jest to zgodne z ustawowymi prawami. Wartość bonu upominkowego nie może zostać zamieniona na gotówkę.

Środki - środki na Karcie będą ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia i wygasną w rocznicę wydania.


21. Oferty na naszej stronie

Oferta dotyczy wyłącznie produktów pełnowymiarowych. Obowiązują wykluczenia, NIE DOTYCZY kalendarza adwentowego First Class, kolekcji upominkowych, kolekcji, rozmiarów supersize, rozmiarów podróżnych, ściereczek oczyszczających, bonów upominkowych ani produktów wyprzedażowych. W jednym zamówieniu można użyć tylko jednego kodu promocyjnego. Oferty nie łączą się z innymi ofertami lub kodami i nie można ich zrealizować z datą wsteczną. Alternatywa w postaci gotówki nie jest dostępna.

Strona / Rabaty na wybrane produkty

Rabat jest stosowany do koszyka, z wyłączeniem gratisów i innych przedmiotów promocyjnych. Maksymalna wartość i procent rabatu różnią się w zależności od promocji.


Rabaty piętrowe

Uzyskiwany po spełnieniu wymagań oferty. Maksymalna wartość i procent rabatu różnią się w zależności od promocji.

Odliczanie/Rabat

Procent zniżki zmniejsza się okresowo w miarę upływu czasu, jak wskazano. Maksymalna wartość i procent rabatu różnią się w zależności od promocji.

Sprzedaż/wycena Była-teraz

Rabat automatycznie stosowany do produktów wyświetlanych na stronach produktów. W niektórych przypadkach cena sprzedaży może być połączona z kodem oferty, jednak zależy to od promocji.

Prezenty

Prezenty są automatycznie dodawane do koszyka po spełnieniu wymagań oferty. W niektórych przypadkach prezenty muszą być ręcznie dodane do koszyka w celu podania dodatkowych informacji.

Darmowa dostawa

Zniżka zostanie zastosowana przy kasie i będzie odpowiadać określonym krajowym kosztom dostawy. Wysyłka do innych krajów może nadal wiązać się z opłatą.

Multi-buy

Zniżka dotyczy najtańszego produktu w koszyku, który spełnia wymagania promocyjne.

Wyjątki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany listy produktów wyłączonych z promocji w dowolnym momencie.